انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر حمید رضا صنعتی
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922178 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک: sanati.md@gmail.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             دانشیار
    آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی